גילוי מרצון על הכנסות ונכסים שטרם דווח עליהם כראוי – FATCA ועוד

10 ביולי 2014

כפי שעלה בערוצי תקשורת שונים, בתקופה האחרונה עושה רשות המיסים מאמצים רבים לאיתור נישומים בעלי נכסים בארץ ובחו"ל, אשר קיים לגביהם חשש, לפיו לא דווחו כראוי על הכנסותיהם לרשויות המס בישראל.

לאחרונה, יותר מבעבר, באים לידי ביטוי ההשפעות הגלובליות של הסכמים לשיתופי פעולה והעברת מידע בין מדינות שונות וכן מתגבר שיתוף הפעולה בין המוסדות הפיננסיים הגדולים בעולם, עם רשויות החוק בארה"ב (במסגרת FATCA) ועם תהליכים קשורים במדינות אחרות (בעיקר ב-OECD).

כך לדוגמא, אך לאחרונה גובש הסכם מול משרד האוצר האמריקאי העוסק בחילופי מידע עם משרד האוצר בישראל וכן אושררה אמנה נוספת (האמנה למניעת כפל מס עם פנמה) שחלקה עוסק בחילופי מידע בין הרשויות ואשר מצטרפת לשורה ארוכה של אמנות למניעת כפל מס וחילופי מידע עם מדינות זרות.

בעלי חשבונות בנקים בארה"ב (שאף אינם אזרחי ארה"ב) קיבלו זה מקרוב הודעות מהבנקים בדבר כוונתם להעביר ישירות ל-IRS (רשות המסים האמריקאית) את כל המידע על הכנסות הריבית מפיקדונות בחשבון החל מיום 1 בינואר 2013 (הדוחות הראשונים יצאו במרץ 2014) וכן הודיע הIRS כי בכוונתו למסור את המידע לממשלות זרות (וביניהן ישראל) בהליך אוטומטי (לרשימת המדינות החתומות על הסכם זה לחצו כאן), למותר לציין שיחסי חילופי המידע הם הדדיים ואך לאחרונה ביום 2 ביולי 2014 נחתם הסכם המחייב את משרד האוצר הישראלי לדווח ל-IRS על מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם נכון לתום שנת 2014 (להודעת רשות המיסים בנושא לחצו כאן).

בתקופה האחרונה נשלחו מכתבים, על ידי אגף המודיעין של רשות המיסים, למספר קהלי יעד בבקשה לקבלת הצהרה על מקורות הכנסה שלהם, זאת ע"פ מספר חתכים שעלו בבדיקות אגף המודיעין של רשויות המס.

לאור המשאבים הרבים המושקעים בנושא זה והמאמצים המודיעיניים הנעשים על ידי משרד האוצר ורשות המיסים באיתור ובבדיקה של מקורות מידע שונים וכפי שעולה מהצהרות שונות שיצאו לתקשורת מצד בכירים ברשויות, אנו ממליצים לבחון היטב את נושא הדיווח על הכנסות ונכסים.

כפי שהובא לידיעתכם במזכרים קודמים של משרדנו, הרינו שבים ומזכירים כי לעיתים ישנו מגוון של אפשרויות להסדרת נושאים אלו הכולל בין השאר גילוי מרצון, הסדרי מעבר, שומות בהסכם ועוד, הכל לפי העניין והנסיבות.

אנו ממליצים על ביצוע בדיקה פרטנית ויסודית הכוללת התייחסות לנסיבות כל מקרה לגופו על מנת להגיע למיצוי הזכויות ולהפחתת המס החל על הכנסות אלו ככל שהדבר ניתן ובהקדם האפשרי. ויפה שעה אחת קודם.

נשמח לעמוד לשירותכם במתן הבהרות נוספות.