דחיית המועד האחרון להגשת דוח מס הכנסה שנתי ליחידים לשנת 2012

11 באפריל 2013

 

בהתאם לסעיף 131 (ב2) לפקודת מס הכנסה, החל מדוחות לשנת המס 2008 נדרשים כל היחידים החייבים בהגשת דוח, שהייתה להם בשנת המס הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות, להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון, למעט אלו שהופטרו מחובת הגשת דו"ח מקוון עפ"י תקנות מס הכנסה מיום 18.7.2010.

 

במטרה לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיים לשנת 2012, החליטה הנהלת רשות המסים על דחיית המועד האחרון להגשת דוח מס הכנסה שנתי ליחידים לשנת המס 2012, כמפורט להלן:

 

א.       המועד האחרון להגשת דו"ח שנתי ליחיד במס הכנסה, החייב בהגשת דו"ח שנתי ואינו חייב בהגשת דו"ח מקוון, הוא יום חמישי, כ"א בסיון תשע"ג, 30.5.2013.

 

ב.       המועד האחרון להגשת דו"ח שנתי מקוון ליחיד במס הכנסה, החייב בהגשת דוח מקוון הוא יום ראשון, כ"ב בתמוז תשע"ג, 30.6.2013.

 
לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.
לצפייה בהודעת רשות המיסים בנושא לחצו כאן.

למבזק שנשלח ללקוחותינו לחצו כאן.