דחיית המועד להגשת דוחות ניכויים (טופסי 126 ו-856) לשנת 2012

22 באפריל 2013

היום הודיעה רשות המיסים כי בהתחשב בזמן הנדרש להיערכות להגשה ולקליטה של הדוחות המקוונים ובשל העיצום הכספי המוטל על המאחרים בהגשה, החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2012 עד ליום חמישי, כ"א בסיון תשע"ג, 30 במאי 2013.

הגשת דוחות  הניכויים תעשה באופן "מקוון" בלבד, קרי דו"ח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים מקושרים למחשב שע"ם) או שודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל שכתובתו: www.taxes.gov.il.

יודגש כי דו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתום על-ידי המעביד / משלם בלבד למחלקת תפעול (מוקד הניכויים) שבחטיבת שירות לקוחות. תאריך הגשת הדו"ח הוא התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה במוקד הניכויים.

 

להודעת רשות המיסים לחצו כאן.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.