הודעה על מתן ארכה לתושבי הדרום לתשלומי המסים התקופתיים

15 בנובמבר 2012

לאור המצב הביטחוני השורר באזור הדרום, החליט מנהל רשות המסים, מר דורון ארבלי, על מתן ארכה לתושבי הדרום לתשלומי המסים התקופתיים שלהם.

לאור זאת, מועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה, למי שמתגורר באזור של 40 ק"מ מרצועת עזה, יידחו מה- 15 בנובמבר ל- 21 בנובמבר 2012.