הצעת חוק התוכנית הכלכלית להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014

11 ביוני 2013

 

פורסמה הצעה מטעם הממשלה לחוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014) התשע"ג – 2013 בליווי דברי ההסבר  להצעה.

 

להצעת החוק המלאה לחצו כאן