הקלות לתושבי הדרום ולחיילי המילואים

19 בנובמבר 2012

בעקבות הערכת מצב שערך שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ולאור המצב הביטחוני השורר באזור הדרום, הורה מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, על נקיטת צעדים נוספים שמטרתם להקל על תושבי הדרום ועל חיילי המילואים, בכללם:

א. מתן ארכה נוספת לתושבי הדרום לתשלומי המסים התקופתיים – ‏ הוחלט על מתן ארכה נוספת למועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה, למי שמתגורר באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, עד ל- 27 בנובמבר 2012.

ב. דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה מ- 30 בנובמבר 2012 ל- 31 בדצמבר 2012 לכלל הנישומים והמייצגים בכל הארץ – כדי להקל על מייצגים ונישומים שהינם תושבי הדרום או גויסו לשירות מילואים הוחלט על דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים לכלל הנישומים והמייצגים בכל הארץ עד לתאריך ה- 31 בדצמבר 2012. הקלה זו חלה לגבי מייצגים אשר נקבע להם ה- 30 בנובמבר 2012 כמועד הגשת דוחות. כמו-כן, דחיית המועד האמורה תחול גם לגבי כל נישום, אשר ביקש וקיבל ארכה להגשת הדוח עד ל – 30 בנובמבר 2012.

ג. התחשבות בחיילי מילואים שגויסו בצו 8 – מנהל הרשות הנחה את מנהלי משרדי השומה ותחנות מע"מ, להפעיל שיקול דעת רחב, תוך גילוי הבנה ורגישות בכל הנוגע לטיפול בבקשות לביטול קנסות, הפרשי הצמדה וריבית של עוסקים/נישומים אשר גויסו בצו 8 או שמיצגיהם גויסו במסגרת מבצע "עמוד ענן" ועקב כך נבצר מהם לדווח ולשלם את הדוחות התקופתיים במועד.

להודעת רשות המסים לחצו כאן.