הקלות נוספות בחישוב מאוחד\נפרד של בני זוג

25 בנובמבר 2012

רשות המסים הרחיבה את ההקלות לבני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות אחד מהם, שדרשו חישוב נפרד. לפיכך תתאפשר החלת סעיף 66 (ה) לפקודת מס הכנסה ביחס לשנים הקודמות לשנת המס 2012 וכן לגבי תיקים "פתוחים", בהם עלתה סוגיית חישוב מאוחד/נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים בבית המשפט.

לאחרונה קבע בית המשפט העליון בבקשה לדיון נוסף בסוגיית חישוב מס נפרד/מאוחד לבני זוג (הלכת מלכיאלי ואח') כי בהתאם ללשון החוק ולתכליתו, חזקת התלות לגבי בני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות של אחד מבני הזוג, היא חזקה חלוטה, ובשל כך אינם רשאים לערוך חישוב נפרד על הכנסותיהם מהעסק.
לאור אי הבהירות ששררה בנושא זה, עד הכרעת בית המשפט העליון, ועקב פניית ועדת הכספים ופניות רבות נוספות להקלות בעקבות החלטת בית המשפט העליון, החליטה רשות המסים להרחיב את ההקלות עליהן הוחלט בתאריך ה- 4.7.2012 לנישומים שדרשו חישוב נפרד.

להלן רשימת ההקלות באשר לחישוב נפרד:

  1. תתאפשר החלת סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה, המאפשר חישוב נפרד בתנאים מסוימים ועד לסכום של 48,960 ₪ (בשנת 2012) ביחס לשנים קודמות עד לשנת המס 2012 (כולל). הקלה זו תחול לגבי כל התיקים "הפתוחים" בהם עולה סוגיית חישוב מאוחד/ נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים בבית המשפט, לנישומים העומדים בתנאי הסעיף, גם אם לא הודיעו על בקשתם במועד.
  2. יבוטלו קנסות וריבית בגין המס הנובע מסוגיית חישוב נפרד /מאוחד.
  3. תינתן פריסת חוב המס הנובע מסוגיית חישוב מאוחד/נפרד עד ל- 12 תשלומים.

תשומת ליבכם כי כל ההקלות הללו, מותנות בהגשת בקשה לפקיד השומה לתיקון הדוחות השנתיים לשנים הרלוונטיות עד ליום 1.3.2013.

בנוסף, הקים מנהל רשות המסים, צוות שבוחן בימים אלה פתרון בסוגיית החישוב המאוחד/נפרד לשנים 2013 ואילך.