חישוב מס מאוחד\נפרד לבני זוג בעסק משותף – תיקון חקיקה

2 בינואר 2014

לאחרונה פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד-2013 (להלן: "התיקון").

על-פי התיקון, יתאפשר מעתה חישוב נפרד לגבי בני-זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, ובהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני-הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
  2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה;
  3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

    תחולת התיקון הינה החל מיום 1 בינואר 2014 ולפיכך במקרים הרלוונטיים יש לשקול את השינויים הנדרשים ולבצע היערכות מתאימה.

נוסף לאמור, התקבלו תיקונים בהוראות סעיף 57(ב) לפקודת מס הכנסה (שעניינו בחישוב נפרד בקיבוץ), בהוראות סעיף 64ב(ב) לפקודה (שעניינו בבחירת בן-הזוג הרשום) ובהוראות סעיף 67 לפקודה (שעניינו בחישוב ההכנסה של בני-זוג שמקורהּ במשק חקלאי).
כמו-כן, בוטלו הוראות סעיף 66(ה) לפקודה.

לעיון בהוראות התיקון לחצו כאן.