מדריך לרוכש או מוכר זכות במקרקעין

10 בפברואר 2014

פרסמה מהדורה מעודכנת של החוברת "דע זכויותיך וחובותיך, מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין".

המהדורה מעודכנת נכון ליום 1 בינואר 2014 וכוללת את השפעות הוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ולטפסים החדשים.

לצפייה במדריך לחצו כאן.