מועדים לדיווח לשלטונות המס בארה"ב (IRS) לשנת 2014

26 בפברואר 2014

 

הרינו להביא לידיעתכם תקציר של מועדי הדיווח לצרכי מס אשר פורסמו ע"י ה-IRS נכון לשנת 2014.

  • 17 במרץ 2014 – מועד הגשת דו"ח מס לתאגידים אמריקאיים (S corp + C corp) וכן לשותפויות אשר בחרו להיות ממוסות כתאגיד (Inc.). זהו גם המועד האחרון לבקשת אורכה למועד הדיווח (אך לא להארכת מועד תשלום המס) עד ל- 15 לספטמבר 2014.
  • 15 באפריל 2014 – מועד הגשת דו"חות ליחידים אשר מקום מגוריהם הוא בארה"ב וכן לשותפויות (Partnerships) וחברות LLC – Limited Liability Companies. זהו גם המועד האחרון לבקשת אורכה למועד הדיווח (אך לא להארכת מועד תשלום המס) ל 15 לאוקטובר 2014.
  • 16 ביוני 2014 – מועד הגשת דו"חות ליחידים (אזרחי ארה"ב וכאלו שאינם אזרחים) אשר מקום מגוריהם הוא מחוץ לארה"ב. זהו גם המועד האחרון לבקש הארכת מועד הדיווח (אך לא להארכת מועד תשלום המס) ל 15 לאוקטובר 2014.
  • 30 ביוני 2014 – מועד אחרון להגשת דו"חות על אחזקה בחשבונות פיננסיים זרים (חשבונות בנק, ניירות ערך וכד' מחוץ לארה"ב) – FBAR.
  • 15 לספטמבר 2014 – מועד אחרון להגשת דו"חות של שותפויות ותאגידים לאחר קבלת אורכה.
  • 15 באוקטובר 2014 – מועד אחרון להגשת דו"חות מס ליחדים לאחר קבלת אורכה.

על מנת להימנע מקנסות, ריביות ותכתובות עם רשויות המס בארה"ב, חשוב לעמוד בלוח הזמנים אשר הוגדר על ידן.

אם ברשותך תאגיד/שותפות אמריקאית או זרה, המעסיקה עובדים על אדמת ארה"ב, ישנם מועדים רלוונטיים נוספים. במקרה ושנת המס הרלוונטית היא לא שנה קלנדרית – נשמח לבדוק בעבורך מהם התאריכים הרלוונטיים לדיווח ולתשלום המס.

לפרסום המלא של ה-IRS לשנת 2014 לחצו כאן.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.