עדכון שיעורי הריבית לשנת 2014 לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה

9 בינואר 2014

אתמול פורסמו ברשומות הודעות של שר האוצר, הקובעות את שיעורי הריבית המעודכנים לשנת 2014 לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה, כדלקמן:

  • שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) בשנת-המס 2014 – 4.31%.
  • שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) בשנת-המס 2014 – 3.23%.

לצפיה בתקנות לחצו כאן.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות והרחבה בנושא הנ"ל.