תקנות ניכוי ממשכורת להסדרת ניכוי במקור של מס היסף לשנת 2013

30 בינואר 2013

ביום 13 באוגוסט 2012 פורסם ברשומות תיקון מס' 195 לפקודת מס הכנסה, אשר קבע כי החל משנת המס 2013 יחול מס נוסף על הכנסה חייבת, מכל מקור שהוא, קרי משכורת, רווח הון, ריבית דיבידנד, שבח וכו', העולה על 800,000 ₪ לשנה.

כחלק מההערכות רשות המסים ליישום החוק, חתם שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, על תיקון תקנות ניכוי במקור ממשכורת, כך שמעביד המשלם משכורת לעובד, העולה על 67,630 ש"ח לחודש ועל 811,560 ₪ לשנה (בערכי 2013), ינכה מס במקור של 2% נוספים בגין משכורת ינואר 2013 ואילך.

כל זאת כחלק מהמהלך ליישום החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012.

לידיעתכם ולהיערכותכם בהתאם.

לצפייה בהודעה רשות המיסים בנושא לחצו כאן.

לצפייה בתיקון לחצו כאן.

מחלקת המיסים

ז'יטניצקי וינשטין ושות'