תנאי שימוש באתר ז'יטניצקי וינשטין ושות'

  • המידע הכלול באתר זה ניתן למטרות נוחות בלבד, אין לראות בו ייעוץ מקצועי או חוות דעת בכל עניין ואין להסתמך עליו ככזה.
  • ז'יטניצקי וינשטין ושות' אינה אחראית לתוצאות כלשהן הנובעות מהשימוש במידע הכלול באתר זה.
  • הגישה אל המידע הכלול באתר זה בשום מקרה לא תיחשב כיוצרת יחסים מחייבים כלשהם בין המשתמש ובין ז'יטניצקי וינשטין ושות'.
  • יצירת קשר באמצעות הדואר האלקטרוני או על ידי פרטי קשר אחרים לכל מען המוזכר באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ונועדה לשימוש הוגן וכדין בלבד.
  • החומר הכלול באתר אינטרנט זה נוצר על ידי ז'יטניצקי וינשטין ושות' והינו רכושה. פרסום, צילום, שידור, או כל צורה אחרת של הפצת המידע המופיע באתר אינה מותרת אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של ז'יטניצקי וינשטין ושות'.
  • מבלי לגרוע מהאמור, אתר זה עשוי להכיל קישורים למסמכים שנוצרו ע"י צדדים שלישיים וכן לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. ז'יטניצקי וינשטין ושות' אינו אחראי לתוכנם ולהשלכות שייגרמו כתוצאה מהשימוש בהם.
© 1999-2016 Zitnitski Weinstein & Co., Certified Public Accountants. All rights reserved.   תנאי שימוש