הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

24 בפברואר 2014

כפי שהבאנו לידיעתכם בעבר מדינת ישראל ממשיכה מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

 • ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:
   1. מסלול הון חוזר – המיועד למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
   2. מסלול השקעות – המיועד למימון הרחבת עסקים קיימים.
   3. מסלול עסקים בהקמה – המיועד למימון הקמת עסקים חדשים.
   4. מסלול מהיר עד 100 אלף ש"ח – תהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.
 • תקופת ההלוואות:
    • עד 5 שנים.
    • תינתן אפשרות לקבלת תקופת גרייס של 6 חודשים (ולאחר מכן 54 תשלומים).
 • סכומי ההלוואות:
    • 500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪
    • 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.
 • הגדרות:
    • מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ – מוגדר כעסק קטן.
    • מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ – מוגדר כעסק בינוני.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים, אשר על פי בדיקה שתיערך ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון ההלוואה בערבות מדינה.

ניתן לקבל את ההלוואות באמצעות הבנקים הפעילים בקרן: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות ובנק מרכנתיל דיסקונט (לאחרונה הודיע בנק אוצר החייל כי בעקבות ניצול מלוא תקציב ערבות המדינה בקרן, הבנק נאלץ להפסיק באופן זמני פעילות בקרן).

אנו ממליצים לעסקים לבחון אפשרות זאת ולבצע פניות לקרן בהקדם.

נשמח לעמוד לשירותכם במתן הבהרות נוספות ולסייע לכם מניסיוננו הרב בקבלת ההלוואות.