חוברת ניהול תקין של עמותות 6.10.2013

6 באוקטובר 2013

מצורף לעיונכם נוסח מעודכן של חוברת ניהול תקין של עמותות, כפי שפורסמה על ידי רשות התאגידים – רשם העמותות. העדכונים בחוברת כוללים בעיקרם עדכונים בעקבות שינויי חקיקה ותקנות, הבהרות וכן פרק בנושא פעילות עסקית בעמותות שנוסח לאחר הליך של קבלת הערות מהציבור.

 

לקריאת החוברת לחצו כאן