top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תZW

מענק לעידוד תעסוקה - פעימה רביעית

בקצרה:

 • על בסיס מספר העובדים שהעסקתם בחודשים השונים, המערכת תחשב עבורכם את מכסת העובדים בגינם תוכלו להגיש בקשה למענק. מכסה זו תשקף את הגידול ב"במצבת העובדים" שלכם בחודשים הרלוונטים, לפי המסלול שבחרתם.

 • בכל מסלול שתבחרו ובמסגרת מכסת העובדים, המענק ניתן רק בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים אצלכם בחודש בגינו אתם מבקשים את המענק.

 • גם העובדים לוקחים חלק: במסגרת התהליך, העובדים שלכם יידרשו לאשר את נכונות הפרטים שהזנתם לגביהם.

את הגשת הבקשה יש לעשות באתר אינטרנט ייעודי שהוקם לצורך כך (לחצו כאן).

האם העסק שלי זכאי? תנאי הזכאות הינו "גידול במצבת העובדים". על העסק לעמוד בכל שלושת הקריטריונים הבאים:

 1. העסק מעסיק עובדים.

 2. העסק רשום כפעיל בביטוח הלאומי וברשות המיסים, ואם חייב בניהול פנקסים לשנת 2019 אז ביצע ניהול פנקסים תקין.

 3. העסק אינו נמנה על המגזר הציבורי.

עובד מזכה על העובד להשתייך לפחות לקבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות הבאות: 

 • עובד שנרשם בשירות התעסוקה כדורש עבודה בחודשים ינואר עד אפריל, ולא חזר לעבוד עד ה-30.04.2020, או עובד הזכאי עבור חודש מאי לדמי אבטלה.

 • עובד הזכאי עבור חודש מאי לדמי הבטחת הכנסה, או למענק הסתגלות. בקטגוריה זו יכללו גם עובדים/ות ששהו בתקופת לידה או הורות בין מרץ לאפריל, ועבדו אצלך בפברואר 2020.

 • עובד שפוטר או הוצא לחל"ת ולא נרשם כדורש עבודה בשירות התעסוקה - עבור עובד זה תדרש להמצאת מסמכים מתאימים.

על העובד לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

 1. שכר העובד החל מ- 3,300 ש"ח (ברוטו) בכל אחד מחודשי הדיווח. אם לעובד יש אישור שכר מותאם לעובד עם מוגבלויות, שכרו בחודשי הדיווח צריך לעלות על 1,875 ש"ח (ברוטו).

 2. העובד בן 18 עד 67 (אלא אם זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או למענק הסתגלות בגין חודש מאי).

 3. העובד אינו קרוב משפחה של המעסיק שהתחיל לעבוד אצלו לראשונה החל מחודש מרץ 2020.

 4. העובד אינו עובד זר.

 5. העובד  לא היה בהכשרה מקצועית או בתוכנית לעידוד תעסוקה בתקופה עליה מדווחים.

 6. העובד אינו בעל שליטה בחברה.

 7. אם ״לעובד המזכה״ שני מעסיקים או יותר, יוכר העובד כמזכה עבור המעסיק עליו הצהיר שהוא משלם לו את השכר הגבוה ביותר.


מסלולים: 

 1. מסלול א׳ ניתן עבור החודשים יוני-ספטמבר ומאפשר קבלת מענק בגין עובדים שנקלטו החל מחודש אפריל.

 2. מסלול ב׳ ניתן עבור החודשים יולי-אוקטובר ומאפשר קבלת מענק בגין עובדים שנקלטו החל מחודש יולי.

את גובה המענק לו אתם זכאים בכל אחד מהמסלולים תוכלו לבדוק בסימולטור לבדיקת זכאות. לאחר בחירת מסלול - לא ניתן להחליף מסלול! להרחבה (ראו כאן)

מועד הגשת הבקשה

במסגרת מסלול א', ניתן להגיש בקשה למענק החל מ-15.7.2020. במסגרת מסלול ב', ניתן להגיש בקשה למענק החל מ-1.8.2020. אפשר להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק לא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בגינו מבוקש המענק.

למימוש הזכאות


 • סימולטור לזכאות למענק (לחצו כאן).

 • לצורך הגשת הבקשה עליכם להיות רשומים ל"אזור האישי לאזרח". אם טרם השתמשתם באזור האישי, תדרשו להירשם. לחצו כאן לכניסה לטופס הרישום.

 • להגשת בקשה למענק (לחצו כאן).

 • את פרטי העובדים ניתן להזין באופן ידני או באמצעות קובץ אקסל בקישור.

 • שימו לב: בתהליך ההגשה תידרשו להזין את פרטיהם של "העובדים המזכים" - הכינו מראש את כל נתוני ההעסקה והפרטים הנדרשים בהתאם למופיע בתעודת הזהות! התהליך מבוסס כולו על הצהרה שלכם לגבי פרטי העסק, פרטי העובדים ופרטי ההעסקה שלהם.

 • התהליך כולו מתבצע באופן דיגיטלי. לקבלת סיוע ומענה על שאלות ניתן לפנות למוקד שמספרו 6539*.לעדכונים קודמים של משרדנו בנושאים אלו ואחרים:

 • בפייסבוק

 • בלינקדאין

 • באתר המשרד או כאן

קישור ישיר אל דף המידע בקשר לקורונה באתרים הממשלתיים השונים:


בכבוד רב, בברכת בריאות איתנה ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח


21 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מימוש מטבעות קריפטו (ביטקוין וכד') ותשלום המס בגינם

רשות המיסים פירסמה נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר אמצעי תשלום מבוזר ("מטבע וירטואלי") המהווה נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. בהתאם, רווח ממימוש מטבע וירטואלי ח

コメント


bottom of page