top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תZW

עדכונים דיווחים ותשלומים - יולי 2021

הננו מתכבדים להביא לידיעתכם את הנושאים הבאים:

 1. ני"ע זרים - הגשת דו"ח ותשלום מקדמה בגין מכירת ני"ע סחירים במחצית הראשונה של שנת 2021.

 2. מענקי קורונה -נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מאי -יוני 2021 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים.

 3. החזר מענקי קורונה וולנטרי - נפתחה מערכת לבדיקה והחזר של מענקים שהתקבלו ביתר

 4. רבעון מיסוי בינלאומי Global Tax Insights - Q2 2021.

 5. ביטוח לאומי - מועדי דיווח טופס 126.

ולעיקרי הדברים בהרחבה:

נישום אשר חייב בהגשת דו"ח (בהתאם לסעיף 131 לפקודה) ואשר מכר ניירות ערך סחירים או יחידה בקרן נאמנות בתקופה שבין 1.1.2021 ל-30.06.2021, ובמכירתם לא נוכה במקור מלוא המס שחל על המכירה, חייב להגיש דו"ח ולשלם את המס החל בגין המכירות בתקופה זו, עד ליום 31 ביולי 2021.

בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי רשות המסים, הדיווח יעשה באמצעות הודעה למחלקת הגביה בפקיד השומה (יכול להיעשות גם דרך מערכת השע"מ), ועל סמך הודעה כאמור יונפק שובר לתשלום המקדמה הנ"ל. הודעה זו תכלול את הנתונים הבאים

 1. סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה.

 2. סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה.

 3. סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו בתקופה.

 4. סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים), לפי שיעורי המס הרלוונטיים.

 5. סכום המקדמה לתשלום, בהתאם לנ"ל.

אנו ממליצים לפנות לבנק\מנהל ההשקעות בהקדם ולבקש דוחות לתקופה הנ"ל.

2. מענקי קורונה - מאי-יוני 2021 באתר רשות המסים נפתחה היום (יום ג') האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת מאי-יוני 2019. נזכיר כי בהמשך לתיקון לחוק שפורסם ב-18 במרץ 2021, סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019. בנוסף, נפתחה היום הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. מדובר במענקים האחרונים בסדרת המענקים לעצמאים ולעסקים קטנים המחולקים במסגרת תכנית "רשת ביטחון כלכלית". בהתאם לתיקון חקיקה מינואר 2021, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופת מאי יוני, ישולם בגובה חצי מסכום הזכאות המקורי. מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ישולם בגובה סכום הזכאות המלא. את הבקשות לכל המענקים לתקופת מאי יוני ניתן להגיש עד ליום ה-15 אוקטובר 2021. להגשת הבקשה ולפרטים נוספים לחצו כאן


3. בדיקת זכאות למענקי סיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר רשות המסים פתחה שירות אשר נועד להציג סיכום של המענקים ששולמו ומתן אפשרות להשבת המענקים ששולמו ביתר, למרות שלא הייתה ירידה במחזור העסקי בשיעור הנדרש על פי החוק (למשל במקרה בו קיבל העסק מקדמה בטרם נעשו הדיווחים למע"מ) וכן מתן אפשרות לנמק את הזכאות למענק למרות אי הירידה במחזור העסקאות בשיעור הנדרש וזאת במקרים בהם בתקופת הבסיס היה העוסק בשירות מילואים או בחופשת לידה/שמירת הריון וכן כאשר דווחה עסקה הונית בתקופת הזכאות הרלבנטית, אשר הפחתתה מהמחזור המדווח למע"מ לתקופת הזכאות הספציפית, מביאה לכך, שהירידה במחזור העסקאות הינה בשיעור הנדרש. לכניסה למערכת ולפרטים נוספים לחצו כאן 4. רבעון מיסוי בינלאומי - לרבעון השני של שנת 2021 אנו שמחים לחלוק אתכם את הפרסום האחרון העוסק במגוון נושאים הנוגעים למיסוי בינלאומי (Morison KSi's Global Tax Insights - Q2 2021), תוכלו למצוא שם מאמרים במגוון נושאים משתנים וביניהם תמצאו בגליון זה פרסומים מישראל, הודו, אוסטרליה, ספרד וגרמניה. במסגרת העדכונים מישראל תוכלו למצוא:

 • סקירה משפטית - מאמר בגין פסק הדין שניתן בעניינו של זאב לדרמן נ' פקיד שומה ת"א 5 העוסק בנושאי תושבות ומיסוי מכירת ניירות הערך של חברת WIX.

 • אמנות מס - עדכון בדבר האמנה למניעת כפל מס בין ישראל ואיחוד האמירויות.

לצפיה בפרסום לחצו כאן


5. דיווחי מעסיקים למוסד לביטוח לאומי - טופס 126 סעיף 355(א1) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי כל מעסיק (למעט מעסיקים במשק בית) או מי שמשלם פנסיה מוקדמת (עד גיל הפרישה) חייב להגיש למל"ל באופן מקוון, דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת ששילם בגין עובדיו השכירים או אלו שבפנסיה מוקדמת, במועדים הבאים:

 1. עד 18 ביולי – דיווח לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה (מספר 1).

 2. עד 18 בינואר בכל שנה – דיווח לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של שנה קודמת (מספר 2).

 3. עד 30 באפריל בכל שנה (או בהתאם לאורכה שניתנה לשידור הטופס למס הכנסה) – דיווח בעבור שנת המס הקודמת (מספר 3).

שידור טופסי 126 מספר 1 ו- 2 מתבצע ללא צורך בהתאמות הנדרשות בדרך כלל לפני הגשת טופס 126 למס הכנסה. שידור טופס 126 מספר 3 נעשה מיד לאחר ששודר טופס 126 למס הכנסה ותואם בדיוק לטופס זה, למעט מספר התיק בביטוח הלאומי במקום מספר התיק במס הכנסה. סעיף 357 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי בהעדר דיווח כאמור – יכול המל"ל להטיל "קביעות דמי ביטוח בהעדר דוח". סעיף 398(ד1) לחוק הביטוח הלאומי מטיל קנס על איחור של 60 יום ומעלה בהגשת הדיווחים כאמור. תשומת לבכם כי החל מינואר 2019 המל"ל שולח מכתבים למעסיקים שלא הגישו טופס 126 במועד. ככל שהמחדל לא הוסר, יבוצעו "קביעות", יוטלו קנסות, ויחלו בהליכי גביה ואכיפה. לצפיה בחוזר ביטוח לאומי בנושא לחצו כאן

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

בכבוד רב, ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח

24 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מימוש מטבעות קריפטו (ביטקוין וכד') ותשלום המס בגינם

רשות המיסים פירסמה נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר אמצעי תשלום מבוזר ("מטבע וירטואלי") המהווה נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. בהתאם, רווח ממימוש מטבע וירטואלי ח

Comments


bottom of page