top of page
Handshake

עסקים קטנים

שחז שרותי יעוץ וניהול בע"מ הינה חברה קשורה של הפירמה. החברה מספקת שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר לעצמאים ולחברות, תוך הקפדה על רמת השירות והדיווח. צוות עובדי החברה ומנהליה הוא מקצועי, מיומן ומנוסה ומספק שירות אישי, מקיף ואיכותי.

שירותי החברה כוללים:

 • עדכון וניהול מערכת הנהלת חשבונות

 • הפקת דוחות רווח והפסד על בסיס תקופתי

 • הפקת מאזני בוחן חודשיים / רבעוניים / שנתיים

 • התאמות בנקים כולל מט"ח והלוואות

 • הפקת דוחות מע"מ חודשיים

 • דיווח שוטף לרשויות (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס ערך מוסף)

 • דיווחים מקוונים לרשויות המס (מע"מ, ניכויים וכד')

 • עיבוד והפקת תלושי שכר כולל תחשיבי עלויות מעביד-עובד

 • הפקת מגוון דוחות ניהוליים ממערכות שכר

 • טיפול בפרישת עובדים ובפיצויי פיטורין

 • טיפול בתביעות מילואים, דמי לידה ותאונות עבודה

 • ייעוץ בדיני עבודה והסכמי עבודה

 • ועוד

bottom of page