top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תZW

מודל חשבוניות ישראל (הקצאת מספרי חשבוניות)

11 בספטמבר 2023


מודל חשבוניות ישראל נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מידי שנה. במסגרת המודל, ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ"ג– 2023, נקבע כי החל מיום 1/1/2024, רשות המסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס המוצאות ללקוח שרשום כעוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה יידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ₪ לשנת 2024), ובהתאם למתווה הרשום בחוק.


להלן הנחיות לעוסקים המעוניינים לבקש מספרי הקצאה:

  1. על מנת לבקש מספר הקצאה באחת מהחלופות שהוצגו לעיל, יש לבצע רישום חד פעמי למערכת "הרשאה לפעולות דיגיטליות". הסברים בדבר הרישום למערכת, ניתן למצוא בקישור להלן. המערכת כבר פתוחה לרישום, ורשות המסים ממליצה להירשם בהקדם, כדי להיות ערוכים לשימוש במערכות.

  2. אם אתם משתמשים בתוכנת הנהלת חשבונות רשומה (הכלולה ברשימה זו), מומלץ לוודא מול יצרן התוכנה, שהגרסה המותקנת אצלם תכלול את התיקון הנדרש במועד הקבוע בחוק. על מנת לאפשר למשק להיערך ליישום התיקון, רשות המסים פנתה ליצרני התוכנות הרשומות ופרסמה הנחיות כדי לאפשר להם להיערך לפיתוח הנדרש. לקראת כניסת החוק לתוקף, חשוב לוודא שלקוחותיכם משתמשים בתכנה שערכה את ההתאמות הנדרשות.

  3. אם אתם משתמשים בתוכנה שאינה חייבת ברישום (אינה כלולה ברשימה לעיל), יש לוודא שהתוכנה תכלול את התיקונים הנדרשים במועד הקבוע בחוק.

רצ"ב מכתב הסבר עם קישורים להנחיות רשות המסים בנושא.

____________________-_____________1
.pdf
Download PDF • 239KBלידיעתכם והיערכותכם בהתאם.


בברכת שנה טובה,

ז'יטניצקי וינשטין ושות'

רואי חשבון

19 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מימוש מטבעות קריפטו (ביטקוין וכד') ותשלום המס בגינם

רשות המיסים פירסמה נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר אמצעי תשלום מבוזר ("מטבע וירטואלי") המהווה נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. בהתאם, רווח ממימוש מטבע וירטואלי ח

היערכות לתום שנת המס 2023

לקראת תום השנה להלן מספר נקודות לידיעתכם ולהתייחסותכם. ההמלצות המצורפות מהוות מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליהן מבלי לקבל ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות של כל נישום. תוכן: שיעורי המס פעילות בשוק ההון יתרות

bottom of page