top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תZW

מודל חשבוניות ישראל (הקצאת מספרי חשבוניות)

11 בספטמבר 2023


מודל חשבוניות ישראל נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מידי שנה. במסגרת המודל, ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ"ג– 2023, נקבע כי החל מיום 1/1/2024, רשות המסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס המוצאות ללקוח שרשום כעוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה יידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ₪ לשנת 2024), ובהתאם למתווה הרשום בחוק.


להלן הנחיות לעוסקים המעוניינים לבקש מספרי הקצאה:

  1. על מנת לבקש מספר הקצאה באחת מהחלופות שהוצגו לעיל, יש לבצע רישום חד פעמי למערכת "הרשאה לפעולות דיגיטליות". הסברים בדבר הרישום למערכת, ניתן למצוא בקישור להלן. המערכת כבר פתוחה לרישום, ורשות המסים ממליצה להירשם בהקדם, כדי להיות ערוכים לשימוש במערכות.

  2. אם אתם משתמשים בתוכנת הנהלת חשבונות רשומה (הכלולה ברשימה זו), מומלץ לוודא מול יצרן התוכנה, שהגרסה המותקנת אצלם תכלול את התיקון הנדרש במועד הקבוע בחוק. על מנת לאפשר למשק להיערך ליישום התיקון, רשות המסים פנתה ליצרני התוכנות הרשומות ופרסמה הנחיות כדי לאפשר להם להיערך לפיתוח הנדרש. לקראת כניסת החוק לתוקף, חשוב לוודא שלקוחותיכם משתמשים בתכנה שערכה את ההתאמות הנדרשות.

  3. אם אתם משתמשים בתוכנה שאינה חייבת ברישום (אינה כלולה ברשימה לעיל), יש לוודא שהתוכנה תכלול את התיקונים הנדרשים במועד הקבוע בחוק.

רצ"ב מכתב הסבר עם קישורים להנחיות רשות המסים בנושא.

____________________-_____________1
.pdf
Download PDF • 239KBלידיעתכם והיערכותכם בהתאם.


בברכת שנה טובה,

ז'יטניצקי וינשטין ושות'

רואי חשבון

5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

להלן יובאו מספר טיפים ונקודות למחשבה לקראת תום השנה. ההמלצות המצורפות מהוות מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליהן מבלי לקבל ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות האישיות של כל נישום. שינויים בשיעורי המס נכון לעת כתיבת

הננו מתכבדים להביא לידיעתכם את הנושאים הבאים: ני"ע זרים - הגשת דו"ח ותשלום מקדמה בגין מכירת ני"ע סחירים במחצית הראשונה של שנת 2021. מענקי קורונה -נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מאי -יוני 2021 לעצמאי

גובה המענק: מענק בסך של עד 400,000 ש"ח עוסקים עם מחזור פעילות של עד 20 מיליון ₪, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, רשאים להגיש בקשה למענק, שמטרתו לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות שלא נחסכו, על אף

bottom of page