top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תZW

מימוש מטבעות קריפטו (ביטקוין וכד') ותשלום המס בגינם

רשות המיסים פירסמה נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר אמצעי תשלום מבוזר ("מטבע וירטואלי") המהווה נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

בהתאם, רווח ממימוש מטבע וירטואלי חייב במס רווחי הון ובמקרים מסוימים במס הכנסה בשל היותו הכנסה מעסק. עד כה בשל מגבלות שהטילו בנקים בישראל, בעלי מטבעות וירטואליים לא יכלו לשלם את המס לרשות המסים. כנוהג, בנקים נמנעו מלקלוט את פדיון רווחי מטבעות וירטואליים בשל הקושי לעקוב אחר מקור הכספים והחשש שעולה ממסחר במטבעות האלו בנושא הלבנת הון ומימון טרור. בעקבות כך, פרסמה רשות המסים נוהל המאפשר לבעלי מטבעות וירטואליים לשלם מיסים מרווחים הנובעים ממימוש המטבעות הוירטואליים.

מועד התחילה של הנוהל הינו החל מה - 1 בינואר 2024, וממועד פרסומו למשך שישה חודשים ממועד התחילה.

דיווחים ותשלומי מס כגון אלו צריכים להיעשות בזהירות הראויה ותוך קבלת ייעוץ וליווי מתאים לכל מקרה ומקרה.


נשמח לעמוד לרשותכם בנושא זה.

7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

היערכות לתום שנת המס 2023

לקראת תום השנה להלן מספר נקודות לידיעתכם ולהתייחסותכם. ההמלצות המצורפות מהוות מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליהן מבלי לקבל ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות של כל נישום. תוכן: שיעורי המס פעילות בשוק ההון יתרות

Comments


bottom of page